Dr. Blanka Raguž Bubalo

dr. med. dent.

Blanka Raguž Bubalo, dr.med.dent.

Dr. Blanka Raguž Bubalo rođena je u Dubrovniku. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta  u Zagrebu 1999. godine te od tada radi kao doktor stomatologije u Zagrebu. Specijalizirala se na području estetske stomatogije te se usavršava na brojnim seminarima u zemlji i inozemstvu. Dio tima Dentalnog centra Švajhler je od 2016.godine.