Dr.Tihomir Švajhler

Prim. dr. sc. med. dent.

Prim.dr.sc. Tihomir Švajhler dr.med.dent.

Dr. Tihomir Švajhler je osnivač i vlasnik Dentalnog centra. Diplomirao je na Stomatološkom  fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  1979. godine. Od 1982. do 1994. godine radi  kao asistent u Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta, a od 1985. do 1994. godine i kao odjelni liječnik  u Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta u Zagrebu.  Završio je poslijediplomski studij, a godine 1988. položio je specijalistički ispit iz oralne kirurgije i obranio magistarski rad. Sudjelovao je kao predavač u procesu trajne edukacije doktora  dentalne medicine, objavljuje znanstvene i stručne  članke. Početkom  90-ih počinje se baviti dentalnom implantologijom. Godine 1996. obranio je doktorsku  disertaciju na implantološku temu,  prvu takve vrste u nas. Sudjeluje aktivno na implantološkim kongresima. Stekao je titulu primarijus od 2001. godine.